Perbandingan Antara Pelaburan Dalam Emas Dan Logam Berharga Lain.

Robert Kwok Avatar

Artikel ini akan membandingkan pelaburan dalam emas dengan pelaburan dalam logam berharga lain. Pelaburan dalam emas dan logam berharga lain semakin popular dalam kalangan pelabur sebagai aset yang boleh memberikan pulangan yang tinggi. Dalam artikel ini, Anda akan mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai perbezaan antara kedua-dua pelaburan ini, manfaat dan risikonya, serta strategi pelaburan yang berkesan untuk kedua-dua emas dan logam berharga lain. Dengan membaca artikel ini, anda akan dapat membuat keputusan pelaburan yang lebih bijak dan berpengetahuan.

Pengenalan

Pelaburan dalam emas dan logam berharga adalah salah satu cara untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan anda. Emas, khususnya, telah menjadi pelaburan yang popular selama berabad-abad kerana sifatnya yang unik. Namun, terdapat juga logam berharga lain yang dapat menjadi pilihan pelaburan yang menguntungkan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan perbezaan antara pelaburan dalam emas dan logam berharga lain, serta keunikan mereka.

Keunikan Emas

Kerentanan Emas terhadap Faktor Ekonomi

Emas diketahui mempunyai hubungan yang kuat dengan faktor-faktor ekonomi. Apabila ekonomi mengalami ketidakstabilan, seperti ketika inflasi meningkat atau nilai mata wang jatuh, harga emas cenderung meningkat. Ini kerana emas dianggap sebagai perlindungan nilai yang aman dalam keadaan seperti ini. Oleh itu, pelaburan dalam emas adalah cara yang baik untuk meredakan risiko ekonomi yang tidak dijangka.

Emas sebagai Perlindungan Nilai

Salah satu keunikan utama emas adalah keupayaannya sebagai perlindungan nilai. Emas telah diketahui sebagai bentuk mata wang yang digunakan sejak zaman purba. Nilai emas cenderung kekal dan tidak terjejas oleh inflasi atau kemerosotan nilai mata wang. Oleh itu, pelaburan dalam emas adalah cara yang baik untuk menjaga nilai kekayaan anda dari penurunan yang mungkin berlaku dalam sistem kewangan moden.

Keunikan Logam Berharga Lain

Logam Berharga Lain dan Fungsi Utamanya

Selain emas, terdapat beberapa logam berharga lain yang juga boleh menjadi pilihan pelaburan yang menarik. Contohnya termasuk perak, platinum, dan paladium. Setiap logam berharga ini mempunyai keunikan sendiri dan digunakan dalam pelbagai industri. Perak, misalnya, digunakan dalam pembuatan perhiasan, elektronik, dan fotografi. Platinum dan paladium, sebaliknya, banyak digunakan dalam industri automotif dan pemangkasan pepejal. Pelaburan dalam logam berharga lain membolehkan anda mendiversifikasi portofolio pelaburan anda dengan lebih baik dan mengambil keuntungan daripada pelbagai peluang di pasaran.

Perlindungan Nilai yang Ditawarkan

Sama seperti emas, logam berharga lain juga boleh berfungsi sebagai perlindungan nilai. Harga logam berharga ini juga cenderung terjejas oleh perubahan ekonomi dan politik, dan dapat meningkat dalam keadaan ketidakstabilan. Pelaburan dalam logam berharga lain memberi anda peluang untuk melindungi nilai kekayaan anda dari penurunan nilai mata wang dan krisis ekonomi.

Perbezaan dalam Pelaburan

Kompleksiti Pelaburan dalam Emas

Pelaburan dalam emas boleh menjadi sedikit kompleks kerana melibatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Selain itu, terdapat pelbagai cara untuk melabur dalam emas, termasuk pembelian fizikal, pelaburan dalam ETF (Exchange-Traded Fund) emas, dan pelaburan dalam kontrak niaga hadapan emas. Setiap cara mempunyai risiko dan kelebihan tersendiri, dan penting untuk memahami strategi pelaburan yang sesuai sebelum melibatkan keputusan pelaburan anda.

Pilihan Pelaburan dalam Logam berharga Lain

Pelaburan dalam logam berharga lain juga membawa beberapa kelebihan. Pelaburan dalam logam berharga ini sering kali lebih mudah dan murah untuk dilakukan berbanding dengan pelaburan dalam emas. Terdapat pelbagai instrumen pelaburan, seperti saham syarikat yang mengeluarkan logam berharga atau ETF logam berharga lain, yang membolehkan anda melabur dalam logam berharga dengan mudah. Oleh itu, jika anda mencari pilihan pelaburan yang lebih mudah dan fleksibel, logam berharga lain boleh menjadi alternatif yang menarik.

Prestasi Sejarah Emas dan Logam Berharga Lain

Perubahan Harga Sejarah Emas

Emas telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam sejarahnya. Selama berabad-abad, harga emas telah meningkat secara konsisten dan menghasilkan pulangan yang baik kepada pelabur jangka panjang. Bahkan dalam beberapa dekad terakhir, harga emas telah meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, walaupun prestasi sejarah emas meyakinkan, penting untuk diingat bahawa prestasi sejarah tidak menjamin pulangan masa depan.

Prestasi Sejarah Logam Berharga Lain

Logam berharga lain juga telah menunjukkan prestasi sejarah yang baik dalam pelaburan. Misalnya, perak membuat keuntungan yang ketara dalam beberapa tahun terakhir, manakala platinum dan paladium telah menghasilkan hasil yang hebat dalam industri automotif dan pemangkasan kereta api. Adalah penting untuk melakukan penyelidikan dan menganalisis prestasi sejarah logam berharga lain sebelum membuat keputusan pelaburan.

Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas

Permintaan dan Penawaran Global

Harga emas sangat dipengaruhi oleh persediaan dan permintaan global. Jika permintaan emas meningkat, sementara persediaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka harga emas cenderung meningkat. Sebaliknya, jika persediaan melampaui permintaan, harga emas mungkin mengatasi tekanan yang menurunkan harga. Oleh itu, pemahaman mengenai faktor-faktor ini dapat membantu anda membuat keputusan pelaburan yang lebih baik.

Krisis Ekonomi dan Geopolitik

Emas juga dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan geopolitik. Ketika berlaku krisis ekonomi atau ketidakstabilan politik, pelabur sering mencari perlindungan dalam emas, akibatnya semakin meningkatkan harga emas. Faktor-faktor ini termasuk perang, krisis kewangan, dan kejatuhan mata wang. Oleh itu, jika anda mencari pelaburan yang berpotensi menguntungkan dalam keadaan yang tidak stabil, emas mungkin menjadi pilihan yang baik.

Faktor Yang Mempengaruhi Harga Logam Berharga Lain

Permintaan dan Penawaran Industri

Harga logam berharga lain juga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran dalam industri. Sebagai contoh, permintaan perak dalam industri elektronik dan fotografi dapat mempengaruhi harga perak. Jika permintaan meningkat, sementara persediaan terhad, harga perak cenderung meningkat. Oleh itu, pemahaman mengenai keadaan industri dan faktor-faktor permintaan dan penawaran adalah penting untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak.

Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi juga dapat mempengaruhi harga logam berharga lain. Sebagai contoh, perkembangan teknologi baru dalam industri automotif dapat meningkatkan permintaan untuk platinum dan paladium yang digunakan dalam katalis konverter. Sebaliknya, penemuan teknologi baru yang menggantikan penggunaan logam ini dapat menurunkan permintaan dan harga. Oleh itu, pemahaman trend teknologi dan perkembangan industri dapat membantu anda mengambil keuntungan dari pelaburan dalam logam berharga lain.

Keuntungan Pelaburan dalam Emas

Perlindungan Nilai yang Stabil

Salah satu keuntungan utama pelaburan dalam emas adalah perlindungan nilai yang stabil. Emas telah terbukti melindungi nilai kekayaan dalam jangka masa yang panjang, terutamanya dalam keadaan ketidakstabilan ekonomi. Harga emas cenderung meningkat dalam keadaan ketidakstabilan, dan ini memberikan pelabur kepercayaan untuk melindungi kekayaan mereka daripada kejatuhan nilai mata wang atau krisis kewangan.

Liquidity yang Tinggi

Pelaburan dalam emas juga memberikan keuntungan daripada kecairan yang tinggi. Emas adalah aset yang mudah dijual dan ditukar dengan nilai tunai sejagat. Pelabur boleh dengan mudah menjual emas dengan harga pasaran semasa apabila memerlukan dana tunai pada masa tersebut. Oleh itu, pelaburan dalam emas adalah pilihan yang baik jika anda mencari aset yang mudah dijual dan mendapatkan nilai tunai dengan cepat.

Perbandingan Antara Pelaburan Dalam Emas Dan Logam Berharga Lain.

Keuntungan Pelaburan dalam Logam Berharga Lain

Keperluan Industri yang Tinggi

Salah satu keuntungan pelaburan dalam logam berharga lain adalah keperluan industri yang tinggi. Logam berharga seperti perak, platinum, dan paladium memainkan peranan penting dalam pelbagai industri seperti elektronik, otomotif, dan pemangkasan kereta api. Oleh itu, permintaan untuk logam berharga ini terus meningkat dan memberikan peluang pelaburan yang baik. Jika anda mencari pelaburan yang mempunyai potensi peningkatan permintaan, logam berharga lain mungkin menjadi pilihan yang baik.

Peluang untuk Pertumbuhan Modal

Pelaburan dalam logam berharga lain juga dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan modal yang baik. Sebagai contoh, platinum dan paladium telah mengalami peningkatan harga yang ketara dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh permintaan yang tinggi dalam industri automotif. Jika anda melabur dalam logam berharga ini pada tahap harga yang sesuai, anda mungkin dapat memperoleh pulangan yang tinggi pada pelaburan anda apabila harga meningkat. Oleh itu, pelaburan dalam logam berharga lain dapat memberikan potensi pertumbuhan modal yang baik.

Rujukan

Sumber-sumber Rujukan:

  1. “GOLD. Gold’s Unique Characteristics.” World Gold Council, www.gold.org/about-gold/gold-market/golds-unique-characteristics.
  2. “What Is Silver Used For?” The Silver Institute, www.silverinstitute.org/metal-uses/.
  3. “Investing In Precious Metals: What You Need to Know.” U.S. Securities and Exchange Commission, www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-9.
  4. “5 Factors That Influence Gold Prices.” Investopedia, www.investopedia.com/articles/investing/030116/what-drives-gold-price.asp.
  5. “Platinum Uses.” Platinum Guild International, www.platinumguild.com/about-us/platinum-uses/.
  6. “How Technology Is Changing The Platinum Mining Industry.” Mining Review Africa, www.miningreview.com/technology/project-news/how-technology-is-changing-the-platinum-mining-industry/.
  7. “Gold as an Investment.” The Balance, www.thebalance.com/gold-as-an-investment-3141368.
  8. “Why Investors Need to Focus on the Industrial Demand Drivers of Precious Metals.” U.S. Global Investors, www.usfunds.com/investor-library/frank-talk/why-investors-need-to-focus-on-the-industrial-demand-drivers-of-precious-metals/.
  9. “Why Gold? Why Now?” World Gold Council, www.gold.org/goldhub/research/why-gold-why-now-2021+/?format=pdf.
  10. “The Truth About Gold and Inflation.” Investopedia, www.investopedia.com/articles/basics/08/inflation.asp.


Email subscription for Gold Investment Malaysia

DON’T MISS A BEAT

Be the first to receive our next blog post directly delivered to your email!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Search