Perbezaan Antara ETF Emas Dan Emas Fizikal.

Robert Kwok Avatar

Mari kita bincangkan perbezaan antara ETF Emas dan emas fizikal. Apakah yang membezakan dua jenis pelaburan ini? Well, ETF Emas merujuk kepada Dana Dagangan Bursa Emas, di mana pelabur boleh melabur dalam instrumen kewangan yang berhubung dengan harga emas. Manakala, emas fizikal adalah emas yang boleh anda pegang dan miliki secara fizikal. Oh, menarik bukan? Teruskan membaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbezaan antara kedua-duanya.

Kelebihan ETF Emas

Kecekapan Kos

ETF Emas menawarkan kelebihan kecekapan kos yang penting kepada pelabur. Kos pengurusan dana ETF Emas biasanya lebih rendah berbanding dengan membeli dan menyimpan emas fizikal secara peribadi. Kelebihan ini disebabkan oleh pemilikan kolektif dengan pelabur lain dalam ETF Emas, yang membolehkan kos dikongsi. Selain itu, kos penyimpanan, insurans, dan pengangkutan emas fizikal semuanya ditanggung oleh pengurus dana ETF Emas.

Kemudahan Pembelian dan Penjualan

ETF Emas mempunyai kemudahan pembelian dan penjualan yang tinggi. Pelabur boleh membeli atau menjual unit-unit ETF Emas dengan mudah melalui platform dagangan saham atau broker dalam talian. Proses ini adalah lebih cepat dan lebih mudah berbanding dengan membeli dan menjual emas fizikal, di mana pelabur perlu mencari penjual atau pembeli yang sesuai serta menguruskan proses fizikal yang berkaitan.

Pelaburan Dalam Kuantiti Kecil

ETF Emas membenarkan pelaburan dalam jumlah kecil. Pelabur boleh membeli unit-unit ETF Emas mengikut kemampuan kewangan masing-masing, tanpa had minimum yang tinggi. Ini memudahkan pelabur-pelabur yang ingin melabur dalam emas tetapi tidak mempunyai jumlah yang besar. Sebaliknya, pelaburan dalam emas fizikal mungkin memerlukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar, yang mungkin tidak mampu bagi sesetengah pelabur.

Kepantasannya

ETF Emas menawarkan kelebihan kepantasannya. Pembelian dan penjualan unit-unit ETF Emas boleh dilakukan dengan segera melalui platform dagangan saham. Ini memungkinkan pelabur untuk mendapat akses segera kepada pasaran emas, dan memanfaatkan peluang perdagangan yang muncul. Sebaliknya, proses pembelian dan penjualan emas fizikal mungkin melibatkan langkah-langkah yang lebih panjang, termasuk mencari pembeli atau penjual yang sesuai serta menguruskan proses fizikal yang berkaitan.

Penyimpanan yang Selamat

ETF Emas tidak memerlukan penyimpanan fizikal oleh pelabur. Emas dalam ETF disimpan dengan selamat oleh pengurus dana atau entiti yang ditunjuk, yang mempunyai sistem penyimpanan profesional dan keselamatan yang baik. Ini menghilangkan risiko penyimpanan emas fizikal oleh pelabur sendiri, yang mungkin memerlukan kos tambahan dan tanggungjawab dalam menjaga keadaan keselamatan.

Kelebihan Emas Fizikal

Kepilkan Faktor Risiko

Emas fizikal boleh menjadi pilihan yang baik untuk pelabur yang mementingkan pengekalan nilai sebenar dan mengurangkan risiko. Emas fizikal mempunyai ciri-ciri yang unik dan tidak bergantung kepada faktor pasaran atau institusi kewangan. Ini bermakna, nilai emas fizikal cenderung untuk mengekalkan kestabilan atau meningkat dalam jangka masa panjang, dan boleh menjadi penyeimbang yang baik untuk pelaburan tradisional.

Pelaburan sebenar dalam emas

Pelabur emas fizikal mempunyai keupayaan untuk memiliki emas dalam bentuk fizikal. Ini memberikan kepuasan dan kawalan langsung kepada pelabur mengenai pemilikan emas fizikal tersebut. Pelabur boleh menyimpan emas fizikal secara fizikal, melihatnya dan menganggapnya sebagai kekayaan mereka sendiri. Ini mempunyai nilai simbolik yang penting dan memberikan keamanan serta keyakinan dalam pelaburan emas.

Keupayaan Sentuhan Fizikal

Kelebihan unik pelaburan dalam emas fizikal adalah keupayaan untuk merasai sentuhan fizikal emas tersebut. Emas fizikal mempunyai keunikan dan kesan yang tidak dapat dipertukarkan apabila kita mengpegang dan melihatnya dalam bentuk fizikal. Pelabur emas fizikal dapat menghargai keindahan dan keunikan emas sebagai bahan berharga yang diiktiraf secara global.

Kelebihan Kepemilikan Bersifat Langsung

Pelaburan dalam emas fizikal memberikan kelebihan kepemilikan yang bersifat langsung. Pemilikan emas fizikal adalah sah dan boleh dibuktikan secara fizikal dengan barang di tangan sendiri. Pelabur tidak perlu bergantung kepada pihak ketiga atau instrumen kewangan lain untuk memastikan pemilikan emas. Ini memberikan keamanan dan ketenangan fikiran kepada pelabur dalam hal pemilikan emas fizikal.

Kebimbangan tentang Keselamatan Sistem Kewangan

Kebimbangan utama dalam pelaburan emas fizikal adalah risiko keselamatan sistem kewangan. Dalam keadaan ekonomi dan pasaran yang sukar, sistem kewangan mungkin mengalami kegagalan atau ketidakstabilan. Ini boleh membawa kepada risiko yang tinggi dalam pelaburan emas fizikal, kerana ada potensi kehilangan atau terjejas jika institusi kewangan gagal. Pelabur perlu mempertimbangkan risiko ini dan membuat keputusan pelaburan yang berdasarkan keadaan kewangan dan ekonomi semasa.

Perbezaan Antara ETF Emas Dan Emas Fizikal.

Kaedah Pelaburan

Definisi ETF Emas

ETF Emas adalah dana yang diperdagangkan seperti saham kepada pelabur yang membolehkan mereka memiliki emas secara kolektif dalam bentuk kontrak berjangka atau tunai. ETF Emas merupakan dana yang dikendalikan oleh entiti yang ditugaskan dengan tujuan meningkatkan kecekapan dan aksesibiliti pelaburan emas.

Definisi Emas Fizikal

Emas fizikal merujuk kepada emas yang berwujud dalam bentuk fizikal, seperti cetakan atau jongkong. Emas fizikal boleh berupa jongkong, syiling, bar atau bentuk fizikal lainnya yang diiktiraf sebagai emas tulen.

Proses Pelaburan dalam ETF Emas

Pelaburan dalam ETF emas melibatkan pembelian unit-unit ETF Emas melalui platform dagangan saham atau broker dalam talian. Pelabur perlu membuka akaun dagangan dan melakukan proses pembelian melalui platform tersebut. Setelah unit-unit ETF Emas dibeli, pelabur akan mempunyai pembahagian pemilikan dalam jumlah emas yang disenaraikan dalam dana tersebut.

Proses Pelaburan dalam Emas Fizikal

Pelaburan dalam emas fizikal melibatkan pembelian emas fizikal dalam bentuk jongkong, syiling, atau bar. Pelabur perlu mencari penjual yang boleh dipercayai atau broker emas fizikal untuk membeli emas fizikal. Proses pembelian boleh melalui platform dalam talian atau secara langsung dengan penjual emas fizikal. Selepas pembelian, emas fizikal akan disimpan oleh pelabur sendiri atau di tempat penyimpanan yang dipercayai.

Kos Transaksi

Kos Pembelian dan Penjualan Anjuran

Kos pembelian dan penjualan unit-unit ETF Emas adalah kos transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan unit-unit ETF Emas. Kos ini melibatkan yuran broker atau bayaran platform dagangan saham. Oleh itu, adalah penting untuk memilih platform dagangan yang menawarkan kos transaksi yang berpatutan bagi memaksimumkan pulangan pelaburan.

Kos Penyimpanan Anjuran

Kos penyimpanan emas fizikal adalah kos yang berkaitan dengan penyimpanan emas fizikal. Jika pelabur memilih untuk menyimpan emas fizikal sendiri, kos penyimpanan melibatkan pembelian kotak keselamatan, insurans, dan kos keselamatan tambahan. Jika emas fizikal disimpan di tempat penyimpanan yang ditunjuk, kos penyimpanan akan melibatkan bayaran bulanan atau tahunan bagi khidmat penyimpanan yang disediakan.

Kos Pengurusan Dana ETF Emas

Kos pengurusan dana ETF Emas adalah kos yang berkaitan dengan pengurusan dan penyelenggaraan dana ETF Emas. Kos ini biasanya dinyatakan sebagai nisbah atau peratusan tertentu daripada nilai dana yang dikendalikan. Kos pengurusan termasuk kos pengurusan profesional, pengawasan pasaran, penyimpanan emas, dan operasi harian dana.

Perbezaan Antara ETF Emas Dan Emas Fizikal.

Liquidity

Pembelian dan Penjualan Fleksibiliti

ETF Emas menawarkan kelebihan likuiditi yang tinggi kepada pelabur. Unit-unit ETF Emas boleh dibeli atau dijual dengan mudah pada bila-bila masa melalui platform dagangan saham atau broker. Kebolehan untuk membeli atau menjual unit-unit ETF Emas dengan cepat memberikan fleksibiliti kepada pelabur untuk mengambil keputusan pelaburan yang bijak berdasarkan keadaan pasaran semasa.

Kemudahan Jual Beli Semasa Waktu Dagangan

ETF Emas memungkinkan pelabur untuk membeli dan menjual unit-unit mereka semasa waktu dagangan yang ditetapkan. Ini berbeza dengan emas fizikal, di mana pembelian dan penjualan terhad kepada waktu dan syarat yang ditetapkan oleh pasaran emas fizikal. Kelebihan ini membolehkan pelabur ETF Emas untuk mengambil tindakan yang segera dan tepat dalam memanfaatkan peluang pasaran.

Kekurangan Imbuhan Pembentangan

Satu kekurangan dalam pelaburan ETF Emas adalah tiada imbuhan pembentangan yang terdapat dalam emas fizikal. Imbuhan pembentangan merujuk kepada nilai estetika dan koleksi yang unik dalam emas fizikal, seperti syiling dengan reka bentuk khas atau jongkong dengan cap prestij. Ini memberikan nilai tambahan kepada emas fizikal yang mungkin tidak ada dalam ETF Emas.

Nilai Sebenar

Nilai ETF Emas

Nilai ETF Emas adalah kumpulan nilai semua aset yang dikendalikan oleh ETF Emas. Nilai ini termasuk emas yang dipegang dalam dana ETF Emas dan nilai kesemua unit yang dipegang oleh pelabur. Nilai ETF Emas boleh berubah mengikut perubahan harga emas dan jumlah unit yang dijalankan dalam pasaran.

Nilai Emas Fizikal

Nilai emas fizikal merujuk kepada nilai sebenar emas fizikal semasa. Nilai ini ditentukan oleh pasaran emas dunia dan boleh berubah-ubah dari masa ke masa. Nilai emas fizikal bergantung kepada satuannya (misalnya gram, ons, dll.) dan kadar semasa yang ditetapkan oleh pasaran global.

Keperluan Penentuan Nilai Emas Fizikal

Dalam pelaburan emas fizikal, penting untuk menentukan nilai emas fizikal secara tepat. Ini boleh dilakukan dengan merujuk kepada harga semasa pasaran emas global. Pelabur perlu mengikuti perkembangan pasaran dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai emas fizikal, seperti penawaran dan permintaan, faktor ekonomi, dan faktor geopolitik.

Perbezaan Antara ETF Emas Dan Emas Fizikal.

Perlindungan Risiko

Risiko Keselamatan Fizikal

Pelaburan dalam emas fizikal membawa risiko keselamatan fizikal, terutama jika emas disimpan sendiri oleh pelabur. Risiko keselamatan termasuk risiko kehilangan, pencurian, atau kerosakan fizikal pada emas fizikal. Oleh itu, penting untuk mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya, seperti menyimpan emas fizikal dalam tempat kejiranan yang selamat atau menempah kotak keselamatan di bank yang terkawal.

Risiko Pencurian Emas Fizikal

Pelaburan dalam emas fizikal membawa risiko pencurian, terutama jika emas disimpan oleh pelabur sendiri. Emas fizikal adalah aset yang berharga dan mudah dihargai. Oleh itu, pelabur yang menyimpan emas fizikal perlu mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan, seperti memasang sistem keselamatan yang canggih atau menggunakan khidmat penyimpanan khusus yang menawarkan pengawasan keselamatan yang tinggi.

Risiko Pasaran dan Kewangan

Pelaburan dalam ETF Emas dan emas fizikal melibatkan risiko pasaran dan kewangan. Nilai emas boleh berubah-ubah mengikut keadaan pasaran semasa dan perubahan dalam faktor-faktor ekonomi dan geopolitik. Oleh itu, penting untuk memahami risiko ini dan membuat keputusan pelaburan yang bijak berdasarkan analisis pasaran dan penilaian risiko yang teliti.

Risiko ETF Emas

Pelaburan dalam ETF Emas mempunyai risiko tersendiri. Risiko ETF Emas termasuk risiko pasaran, risiko kewangan, dan risiko berkaitan dengan pengurusan dana. Nilai ETF Emas boleh berubah mengikut harga emas dan faktor-faktor pasaran yang lain. Selain itu, pelabur ETF Emas terdedah kepada risiko pengurusan dana, termasuk risiko keputusan pengurusan dana yang tidak tepat atau kurang berjaya.

Pengaruh Emas Sebagai Pelaburan

Keberkesanan Emas Sebagai Pelaburan

Emas telah lama dianggap sebagai aset yang berharga dan berkeupayaan memelihara nilai pembelian sejak zaman purba. Emas diketahui mempunyai keberkesanan sebagai pelaburan dalam jangka masa panjang. Sejarah emas sebagai pelaburan menunjukkan bahawa ia boleh menjadi perlindungan terhadap inflasi, ketidakstabilan ekonomi, atau kejatuhan mata wang.

Pengaruh Pengekalan Nilai Emas

Emas mempunyai pengaruh pengekalan nilai yang penting dalam pelaburan. Emas adalah aset yang stabil dan dihargai di seluruh dunia. Oleh itu, nilainya cenderung untuk mengekalkan kestabilan atau meningkat dalam jangka masa panjang. Ini bermakna emas boleh mengimbangi atau melindungi nilai pembelian terhadap faktor inflasi dan fluktuasi ekonomi.

Hubungan Dalam Kemasukan Modal

Emas mempunyai hubungan yang penting dalam kemasukan modal. Pelabur sering menyertai pasaran emas atau melabur dalam emas semasa keadaan ekonomi atau pasaran yang tidak menentu. Ini disebabkan oleh kecenderungan pelabur untuk mencari perlindungan dan kestabilan dalam pelaburan emas semasa ketidakstabilan pasaran atau risiko kewangan yang meningkat.

Perbezaan Antara ETF Emas Dan Emas Fizikal.

Kewajaran Yuran dan Caj

Yuran Pengurusan ETF Emas

Yuran pengurusan ETF Emas adalah bayaran yang dikenakan oleh pengurus dana ETF Emas untuk kos pengurusan dan penyelenggaraan dana. Yuran ini biasanya dinyatakan sebagai nisbah atau peratusan tertentu daripada nilai aset yang dikendalikan oleh ETF Emas. Yuran pengurusan ETF Emas adalah penting untuk mencari ketika memilih ETF Emas yang sesuai untuk pelaburan.

Caj Penyimpanan Emas Fizikal

Caj penyimpanan emas fizikal adalah bayaran yang dikenakan bagi khidmat penyimpanan emas fizikal oleh entiti penyimpanan emas fizikal. Caj ini biasanya dinyatakan sebagai bayaran bulanan atau tahunan untuk kos penyimpanan emas fizikal yang disediakan. Caj penyimpanan emas fizikal perlu dipertimbangkan semasa membuat keputusan pelaburan emas fizikal.

Penjelasan Pengecualian Yuran dan Caj

Beberapa platform atau institusi mungkin menawarkan pengecualian yuran atau caj tertentu berkaitan dengan pelaburan emas. Pengecualian ini mungkin berlaku dalam tempoh promosi tertentu atau kepada pelabur dengan jumlah pelaburan tertentu. Pengecualian yuran dan caj boleh memberikan kelebihan kepada pelabur, tetapi perlu dipertimbangkan dengan teliti bagi memahami terma dan syarat yang dikenakan.

Imbuhan Pemilikan

Emas Fizikal sebagai Barang Collector

Emas fizikal mempunyai tarikan sebagai barang koleksi yang unik. Beberapa syiling emas atau jongkong emas mempunyai reka bentuk atau ciri-ciri yang istimewa, menjadikannya mempunyai nilai simbolik dan seni yang tinggi. Ini menjadikan emas fizikal menjadi objek yang disukai untuk dikumpul oleh peminat dan kolektor emas fizikal.

Keunikannya daripada ETF Emas dalam Kepilkan

Emas fizikal mempunyai keunikannya tersendiri berbanding dengan ETF Emas dalam hal pengekalan nilai sebenar dan imbuhan estetika. Emas fizikal membolehkan pelabur untuk memiliki emas dalam bentuk fizikal yang boleh dirasakan dan disentuh, memberikan kepuasan dan pemahaman langsung mengenai pemilikan emas. Selain itu, emas fizikal juga menawarkan potensi keuntungan sebagai barang kolektor, yang mungkin tidak wujud dalam ETF Emas.

Perbezaan Antara ETF Emas Dan Emas Fizikal.


Email subscription for Gold Investment Malaysia

DON’T MISS A BEAT

Be the first to receive our next blog post directly delivered to your email!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Search