Apakah Risiko Dan Pulangan Pelaburan Emas?

Nuur Izaty Avatar

Apabila datang kepada pelaburan emas, ada beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum anda membuat keputusan. Sebagai seorang pengurus dana pelaburan emas, anda perlu mengetahui risiko dan pulangan yang terlibat dalam pelaburan ini. Risiko dan pulangan adalah dua aspek yang saling berkaitan dalam dunia pelaburan emas. Sebelum kita mendalami lebih dalam lagi, mari kita membuka minda dan meneliti lebih jauh mengenai apakah risiko dan pulangan pelaburan emas yang sebenarnya.

Risiko Pelaburan Emas

Kejatuhan Harga Emas

Risiko pertama yang perlu diambil kira semasa melabur dalam emas ialah kejatuhan harga emas itu sendiri. Harga emas yang berubah-ubah boleh menyebabkan kerugian kepada pelabur. Emas adalah aset yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti sentimen pelabur, permintaan dan penawaran, serta keadaan pasaran global. Oleh itu, ia boleh menjadi pelaburan yang sangat tidak stabil.

Sebagai pelabur, anda perlu menyedari bahawa harga emas boleh melonjak naik dan turun dengan cepat. Selain itu, kejatuhan harga emas juga boleh berlaku akibat faktor-faktor seperti prestasi ekonomi global, perubahan dalam dasar kewangan dan politik, serta tindakan spekulatif oleh pelabur besar. Sekiranya anda tidak berhati-hati atau tidak mempunyai strategi pelaburan yang baik, anda mungkin berisiko mengalami kerugian apabila harga emas jatuh.

Kegotongan Pasaran Emas

Risiko kedua dalam pelaburan emas adalah kegotongan pasaran emas. Kegotongan merujuk kepada situasi di mana terdapat kekurangan penawaran untuk emas dalam pasaran. Hal ini boleh menyebabkan kenaikan harga emas secara mendadak, dan bagi pelabur, ini bermaksud pulangan yang rendah atau lebih tinggi dalam jangka masa yang singkat.

Pasaran emas yang sangat likuid biasanya mempunyai kepentingan yang besar dan banyak pelabur besar yang aktif. Namun, jika terdapat kekurangan penawaran emas atau kurang aktiviti perdagangan, pasaran boleh menjadi kegotongan. Ini boleh berlaku, misalnya, jika terdapat krisis kewangan yang serius atau kebimbangan tentang kestabilan ekonomi global. Dalam keadaan ini, kebarangkalian terjadinya kegotongan pasaran emas adalah tinggi, dan pelabur mungkin mengalami kesukaran untuk menjual emas mereka dengan harga yang wajar.

Gangguan Politik dan Gejolak Ekonomi

Selain kegotongan pasaran, risiko pelaburan emas juga boleh timbul daripada gangguan politik dan gejolak ekonomi. Faktor-faktor politik seperti perubahan pemerintahan, peperangan, dan ketidakstabilan politik di negara pengeluar emas utama boleh memberi kesan terhadap harga emas.

Selain itu, gejolak ekonomi, seperti krisis kewangan global atau kelemahan mata wang tertentu, juga boleh memberi kesan terhadap harga emas. Semasa krisis kewangan, pelabur sering mencari perlindungan dalam emas dan ini mendorong kenaikan harga, tetapi ia juga boleh memberi kesan terhadap nilai mata wang dan ekonomi global secara keseluruhan.

Ketidakcekapan Pengurusan Emas

Sebagai pelabur emas, satu risiko yang perlu diambil kira adalah kecekapan pengurusan emas tersebut. Kecekapan pengurusan emas merujuk kepada kemampuan pengurus untuk menguruskan aset emas dengan berkesan dan mengoptimalkan pulangannya.

Hanya pengurus emas yang berpengalaman dan berkredibiliti dapat memastikan bahawa emas pelaburan anda diuruskan dengan baik dan inovatif, seperti melalui strategi pelaburan yang tepat, pengurusan risiko yang baik, dan pemantauan pasaran yang berterusan. Ketidakcekapan dalam pengurusan emas boleh menyebabkan pulangan pelaburan yang rendah, kerugian, atau kehilangan aset pelabur.

Penipuan dan Risiko Moral

Seperti pelaburan yang lain, risiko penipuan juga boleh wujud dalam pelaburan emas. Terdapat pelbagai penipuan yang berkaitan dengan emas, termasuk penjualan emas palsu, skim cepat kaya, dan pelaburan emas yang tidak sah. Pelabur perlu berhati-hati dan melakukan penyelidikan yang teliti sebelum melabur dalam emas.

Selain itu, risiko moral juga boleh timbul dalam pelaburan emas. Risiko moral merujuk kepada tindakan tidak jujur atau pelanggaran etika oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaburan emas, seperti pengurus emas, peniaga emas, atau penjual emas. Pelabur perlu mengambil kira risiko moral ini dan bekerjasama dengan entiti yang jujur dan berintegriti.

Risiko Inflasi dan Kenaikan Suku Bunga

Risiko inflasi dan kenaikan suku bunga juga boleh memberi kesan terhadap pelaburan emas. Semasa zaman inflasi atau kenaikan suku bunga, harga emas biasanya mengalami kenaikan. Ini kerana emas sering dianggap sebagai perlindungan dari inflasi dan pelabur cenderung untuk melabur dalam emas semasa keadaan ini.

Namun, jika inflasi menurun atau suku bunga dikawal dengan ketat, harga emas boleh turun. Oleh itu, pelabur perlu mengambil kira faktor-faktor ini semasa melabur dalam emas dan melaksanakan strategi pelaburan yang sesuai.

Risiko Tergolong dalam Aset Tidak Likuid

Emas adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak likuid. Ini bermaksud bahawa ia mungkin sukar untuk menjual emas pada harga semasa atau untuk mengubah emas menjadi wang tunai dengan cepat. Risiko ini boleh menjadi lebih besar jika pasaran emas menjadi tidak likuid atau jika terdapat kegagalan dalam sistem perdagangan atau pemindahan emas.

Pelabur perlu memahami risiko ini dan berhati-hati semasa melabur dalam emas. Adalah penting untuk memilih institusi kewangan atau syarikat yang boleh dipercayai untuk menyimpan dan mentransfer emas dengan selamat.

Risiko Mata wang

Sebagai pelabur emas, risiko mata wang juga perlu diambil kira. Perubahan nilai tukar mata wang boleh memberi kesan kepada harga emas dalam mata wang tempatan. Jika nilai mata wang tempatan mengalami penurunan, maka kos pembelian emas juga akan meningkat. Oleh itu, kenaikan kos pembelian emas tempatan boleh mengurangkan pulangan pelaburan emas.

Pelabur perlu memantau perkembangan mata wang dan memahami hubungkait antara mata wang dan harga emas semasa melabur dalam emas.

Pengawasan Regulatori Terhadap Pelaburan Emas

Pelaburan emas juga melibatkan risiko pengawasan regulatori. Pengawasan regulatori yang terhadap pelaburan emas boleh memberi kesan terhadap operasi dan pulangan pelaburan. Perubahan dasar kewangan atau undang-undang yang berkaitan dengan pelaburan emas dapat memberi kesan pada pelabur dan mempengaruhi nilai dan kecairan emas.

Pelabur perlu memantau perkembangan pengawasan regulatori dan memahami peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaburan emas dalam pasaran.

Risiko Penyimpanan dan Pengangkutan Emas

Terakhir, risiko dalam pelaburan emas adalah penyimpanan dan pengangkutan emas yang selamat. Sebagai pelabur emas, anda perlu memilih tempat penyimpanan yang selamat dan dipercayai untuk mengelakkan kehilangan atau kecurian emas.

Selain itu, jika anda mempunyai niat untuk mengangkut emas secara fizikal, risiko berkaitan dengan kehilangan atau kecurian semasa pengangkutan perlu diambil kira. Anda perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai dan bekerjasama dengan pihak yang boleh dipercayai semasa membawa atau menghantar emas.

Pulangan Pelaburan Emas

Apakah Risiko Dan Pulangan Pelaburan Emas?

Kenaikan Harga Emas

Salah satu pulangan yang mungkin diperolehi daripada pelaburan emas adalah kenaikan harga emas. Emas merupakan aset yang dianggap sebagai perlindungan dari inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh itu, semasa keadaan ekonomi yang tidak stabil, permintaan terhadap emas boleh meningkat dan ini boleh menyebabkan kenaikan harga.

Kenaikan harga emas memberi pelabur potensi untuk memperoleh keuntungan semasa menjual emas mereka. Ini adalah salah satu faktor yang menjadikan investasi emas menarik untuk di pertimbangkan oleh manusia.

Apakah Risiko Dan Pulangan Pelaburan Emas?

Kelestarian Nilai Emas

Salah satu kelebihan pelaburan emas adalah kelestarian nilai emas itu sendiri. Emas telah dianggap sebagai aset yang mempunyai nilai intrinsik sejak berkurun-kurun lamanya. Emas sangat tahan lasak, tidak lapuk, dan dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, ia adalah pelaburan yang popular untuk melindungi nilainya dari inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.

Kebolehcairan Pelaburan Emas

Risiko kegotongan pasaran seperti yang telah dibincangkan sebelumnya boleh menjadi risiko pelaburan emas. Namun, pelaburan emas juga mempunyai kebolehcairan yang baik. Emas dalam bentuk fizikal boleh dijual di pasaran emas apabila harga emas tinggi, atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Selain itu, terdapat juga pelbagai instrumen pelaburan emas yang boleh memberi akses kepada pelabur untuk melabur dalam emas tanpa perlu membeli emas fizikal. Ini termasuk kontrak hadapan emas, sijil emas, dan dana pelaburan emas yang diperdagangkan di pasaran kewangan. Instrumen pelaburan ini boleh memberi peluang kebolehcairan yang lebih tinggi untuk pelabur.

Pelupusan dan Jualan Balik Emas

Pelabur emas juga mempunyai kemudahan untuk menjual semula emas mereka apabila keperluan atau keadaan mereka berubah. Emas fizikal boleh dijual semula melalui broker emas atau pusat perdagangan emas. Proses jualan balik emas adalah mudah dan boleh dilakukan dalam waktu yang singkat.

Selain itu, terdapat juga pasar sekunder untuk instrumen pelaburan emas seperti sijil emas dan unit dana emas. Pelabur boleh membeli dan menjual instrumen ini seperti saham di pasaran kewangan.

Potensi Pendapatan Pasif daripada Pelaburan Emas

Pelaburan emas juga mempunyai potensi untuk memperoleh pendapatan pasif. Pelabur yang memiliki emas fizikal boleh menyewakan emas mereka kepada pihak ketiga seperti runcit emas atau institusi kewangan. Pendapatan sewaan ini boleh menyumbang kepada pulangan pelaburan emas.

Selain itu, terdapat juga instrumen pelaburan emas tertentu yang menawarkan dividen atau pendapatan secara tetap. Contohnya termasuk dana pelaburan emas dan sijil emas yang memberikan imbuhan pendapatan atas pelaburan.

Ketenessan sebagai Perlindungan Risiko

Emas sering dianggap sebagai aset perlindungan risiko yang berkesan. Ketika pasaran kewangan dan ekonomi mengalami krisis atau ketidakstabilan, pelabur sering mencari perlindungan dalam emas kerana ia dianggap sebagai tempat yang selamat untuk melindungi nilai kekayaan mereka.

Pelaburan dalam emas yang betul-aktif sebagai aset yang keness memberi pelabur peluang untuk mengurangkan risiko melalui penghapusan emas semasa masa krisis. Ini membuktikan bahawa emas boleh menjadi satu cara yang cemerlang untuk melindungi portofolio pelabur daripada turun naik ekonomi dan pasaran kewaangan.

Kebebasan Pelabur untuk Menguasai Pelaburan Emas

Pelaburan emas memberi kebebasan kepada pelabur untuk menguasai pelaburan mereka. Sebagai pelabur emas, anda boleh memilih untuk melabur dalam emas fizikal atau melalui instrumen pelaburan emas di pasaran kewangan. Anda juga boleh memilih tempoh pelaburan dan strategi pelaburan yang sesuai.

Kebebasan ini membolehkan pelabur untuk membuat keputusan yang berdasarkan kepada objektif kewangan dan keadaan yang unik. Pelabur mempunyai kuasa penuh untuk mengawal dan merancang pelaburan mereka dalam emas, yang memberikan lebih banyak kepercayaan dan kawalan terhadap keputusan kewangan mereka sendiri.

Keupayaan Diversifikasi dalam Pelaburan Emas

Pelaburan emas memberikan peluang kepada pelabur untuk mencapai diversifikasi dalam portfolio mereka. Apabila pelabur melabur dalam pelbagai jenis aset termasuk emas, mereka mengurangkan risiko yang berkaitan dengan keadaan pasaran yang tidak menentu. Emas telah lama dianggap sebagai aset yang berkorelasi negatif terhadap saham dan mata wang, menjadikannya pilihan pelaburan yang baik untuk menyokong portfolio yang pelbagai.

Keupayaan untuk melakukan diversifikasi dalam pelaburan emas membantu mengimbangi risiko yang berkaitan dengan pasaran dan melindungi nilai kekayaan pelabur. Ini adalah strategi yang bijak untuk mencapai prestasi pelaburan yang lebih baik dan memelihara kestabilan kewangan.

Manfaat Memiliki Emas Fizikal

Salah satu pulangan yang signifikan daripada pelaburan emas adalah manfaat yang diperoleh daripada memiliki emas fizikal. Memiliki emas fizikal memberi pelabur kawalan penuh ke atas pelaburannya dan memberi ketenangan fikiran bahawa aset mereka berada di tangan mereka secara fizikal.

Selain itu, memiliki emas fizikal juga memberi peluang kepada pelabur untuk menikmati keseronokan mengumpul koin atau bar emas. Bagi sesetengah orang, memegang dan melihat emas fizikal memberi kepuasan tersendiri dan pengalaman yang unik.

Keuntungan Pelaburan Emas dalam Jangka Panjang

Pelaburan emas terbukti memberikan keuntungan dalam jangka masa yang panjang. Sejarah menunjukkan bahawa harga emas cenderung meningkat dari semasa ke semasa, mengatasi inflasi dan meningkatkan nilai kekayaan pelabur dalam jangka masa yang panjang.

Oleh itu, pelabur yang memasuki pasaran emas dengan pendekatan jangka masa panjang dapat memperoleh pulangan yang baik dari pelaburan mereka. Pelaburan emas dalam jangka berpanjangan adalah salah satu cara yang cemerlang untuk membina dan mengekalkan kekayaan dalam jangka masa yang panjang.

Dengan mempertimbangkan risiko dan pulangan pelaburan emas ini, pelabur dapat membuat keputusan pelaburan yang lebih tepat yang sesuai dengan keperluan dan objektif kewangan mereka. Adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang mencukupi dan berita semasa tentang pasaran emas sebelum melabur dalam emas.

Apakah Risiko Dan Pulangan Pelaburan Emas?


Email subscription for Gold Investment Malaysia

DON’T MISS A BEAT

Be the first to receive our next blog post directly delivered to your email!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Search